دکتر معصومه اسکندری

متخصص دندانپزشکی کودکان
رشت
شماره نظام پزشکی : 32453

09112476069
رشت گلسار بلوار نماز روبروی درمانگاه صابرین ساختمان هخامنش واحد10

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی