دکتر مصطفی بهجتی اردکانی

فوق تخصص قلب کودکان
یزد
شماره نظام پزشکی : 25917

03535306577
بلوار جمهوری - کوچه اورژانس - درمانگاه قلب افشار - ساختمان پزشکان یاس