دکتر مصطفی اقلیمی

کار درمانی
کرج
شماره نظام پزشکی : ک-د-535

02632744217
کرج، چهارراه طالقانی، به سمت هفت تیر، کوچه شهید غفوریان، مرکز درمانی مهر