دکتر مسعود هاتفی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
ایلام
شماره نظام پزشکی : 87808

08433333471
ایلام سعدی جنوب کوچه حوزه علمیه جنب داروخانه کیمیا