دکتر مسعود طبیب

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 37556

07733455374
بوشهر - بلوار طالقانی