دکتر مریم فرهاد

متخصص جراح عمومی
قزوین
شماره نظام پزشکی : 50229

02833226464
قزوین، چهارراه فردوسی، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه دوم، واحد 5