دکتر مریم عباسی بشنیان

فیزیوتراپی
یزد
شماره نظام پزشکی : ف-5776

03538251713
یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، نبش میدان ریاضی یزدی