دکتر مریم روحانی

طب سنتی ایرانی
مشهد
شماره نظام پزشکی : 98548

05136012002
مشهد، بلوار فردوسی،بین فردوسی 20 و 19، کلینیک رز سفید