دکتر مریم دارنهال

فوق تخصص خون و سرطان بالغین
خرم آباد
شماره نظام پزشکی : 136430

06634470406
خرم آباد خیابان مطهری نبش پل دارایی زاده

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی