دکتر مریم ابومردانی

متخصص تغذیه
گرگان
شماره نظام پزشکی : 69247

01732335161
خ ولیعصر-عدالت14-مجتمع حکیم جرجانی