دکتر مرضیه نیک فرجام

فوق تخصص غدد
ایلام
شماره نظام پزشکی : 113082

09374001617
خیابان ایت الله حیدری ،خیابان جنب بیمارستان امام خمینی (خیابان شهید مرتضی ساده میری ) ،اولین کوچه سمت چپ ،مجتمع دندان پزشکی دکتر دلشاد ،طبقه دوم

مراجعین بیمه های جانبازان و نیروی مسلح جانبازان هزینه بیعانه جهت گرفتن نوبت اینترنتی عودت داده نمی شود ،در صورت عدم تمایل جهت گرفتن نوبت ویزیت حضوری یا تلفنی اقدام شود