دکتر مرضیه دریادار

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
قم
شماره نظام پزشکی : 142694

02537717171
قم باجک 2 درمانگاه سلامت

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی