دکتر محمود ظفرمند

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 33883

04533232982
سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان پزشکان نوید - طبقه اول

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 ظهر