دکتر محمد شجاع

فوق تخصص قلب کودکان
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 93557

05832223161
خیابان طالقانی شرقی 26، کوچه جاجرمی، ساختمان رضوان، طبقه 4

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 18:30