دکتر محمد ستایش

طب سنتی ایرانی
کرمان
شماره نظام پزشکی : 54288

03432110360
بلوار جمهوری اسلامی، روبروی دانشکده فنی، دانشکده طب سنتی ایرانی