دکتر محمد رستگار خسروی

متخصص اندودانتیکس
سنندج
شماره نظام پزشکی : 107691

08733292101
سنندج - مطب: خ صفری -کوچه افروز پلاک 129واحد 4