دکتر محمد حقیقت

متخصص طب کار
سمنان
شماره نظام پزشکی : 79733

02333334070
سمنان بلوار ولی عصر سه راه دکتر شریعتی روبروی بستنی شاد ساختمان پزشکان باران طبقه دوم غربی

مدارک تحصیلی تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی