دکتر محمد جواد اعتصامی

متخصص اندودانتیکس
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 125789

08337291024
پارکینگ شهرداری - خیابان دارایی(سنگر)- بعد از کوچه دبیر اعظم -روبروی آژانس لاوان- ساختمان شایسته - طبقه اول