دکتر محمد ابوئی

متخصص طب کار
یزد
شماره نظام پزشکی : 113766

03534222011
یزد صفاییه-ابوذر

تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی