دکتر محمد آقاجانیان عمران

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
ساری
شماره نظام پزشکی : ۷۰۴۵۷

01133302942
خیابان قارن،مجتمع پزشکی کسری،طبقه دوم