دکتر محمد آخوندزاده حقیقی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 108524

09394828760
خیابان شهید مطهری ابتدای خیابان هلالی مجتمع روشا طبقه دوم واحد 203