دکتر محمدمهدی باقری

فوق تخصص قلب کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 69245

03432231949
خیابان جهاد-بین کوچه 3و5-ساختمان پزشکان باران-طبقه دوم