دکتر محمدعلی مهدی ابادی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیرجند
شماره نظام پزشکی : 63491

05632443000
بیرجند، خیابان غفاری، نبش خیابان جابر ابن حیان