دکتر محمدعلی آزادی مود

متخصص بیماری‌های عفونی
مشهد
شماره نظام پزشکی : 36917

05138460219
مشهد احمد آباد پرستار 1 ساختمان سما طبقه 4

مدارک تحصیلی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی