دکتر محمدصادق رضائی

فوق تخصص عفونی کودکان
ساری
شماره نظام پزشکی : 54377

01133304640
ساری، خیابان قارن، مجتمع پزشکی قو

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی