دکتر محمدرضا کلانترهرمزی

فوق تخصص غدد
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 52772

07755645495
محل کار: خ سنگی روبه روی یگان ویژه - ساختمان پارس | مطب: بیمارستان فاطمه الزهرا