دکتر محمدرضا مسرورچهر

طب سنتی ایرانی
رشت
شماره نظام پزشکی : 51162

01333222042
سبزه میدان-خیابان لاکانی- روبروی بانک صادرات- شماره 126-طبقه2