دکتر محمدرضا محمدزاده زرگر

شنوایی سنجی
قم
شماره نظام پزشکی : ش-202

02536626172
قم، میدان سعیدی، ابتدای بلوار نیروی هوایی، بین کوچه ۱و۳، مجتمع پزشکس یلدا، طبقه ۴، واحد ۱۳