دکتر محمدرضا رسولی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
بجنورد
شماره نظام پزشکی : ات-55

05832225741
خیابان شریعتی جنوبی، کوچه دکتر حکمتی، ساختمان پزشکان حکمت طبقه 3 واحد 5