دکتر محمدرضا اکرمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خرم آباد
شماره نظام پزشکی : 56640

06633330589
خرم آباد خیابان شهدای شرقی، کوچه مخابرات، ساختمان پزشکان سپنتا، طبقه 2

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی دکترای حرفه‌ای پزشکی