دکتر محمدرضا اکرمی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 126122

09184751694
پارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان آریا - طبقه دوم