دکتر محمدجواد باقری

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
کرج
شماره نظام پزشکی : 136177

02634476441
جهانشهر میدان مدنی خیابان مهران ساختمان جهانشهر طبقه دو