دکتر محسن هرمزی

متخصص پروتزهای دندانی
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 106129

05433426343
زاهدان خیابان مدرس - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه دوم - واحد 5

تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی