دکتر محسن محمودیه دهکردی

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 35274

03136289956
خیابان محتشم کاشانی - روبروی MRI سپاهان - ساختمان پردیس جنوبی - طبقه دوم