دکتر محرم اقابالائی دانش

متخصص بیماری‌های عفونی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 25660

04532247668
اردبیل سرچشمه - کوی معصومین ساختمان پزشکان مهر

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی