دکتر محبوبه نوری

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 141663

05433239766
زاهدان خیابان امیرالمومنین. امیرالمومنین ۱۰ . ساختمان پزشکان آپادانا. طبقه اول. واحد ۸

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی