دکتر مجید نادری

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 56974

05433229688
زاهدان خ آزادی بیمارستان حضرت علی اصغر

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی