دکتر مجید حمیدی اصفهانی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 53734

03812221666
شهرکرد بیمارستان هاجر شهرکرد

مدارک تحصیلی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی