دکتر مجتبی احمدی نژاد

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
کرج
شماره نظام پزشکی : 39188

02632274824
کرج چهار راه طالقانی ساختمان شاکرم واحد 904