دکتر لیلا شکارچی

کار درمانی
قم
شماره نظام پزشکی : ک-د-47

02532929455
قم، 45 متری صدوقی، کوچه 40، پلاک 5، مرکز توانبخشی آرمان