دکتر لیلا جباره

متخصص پریودنتیکس
شیراز
شماره نظام پزشکی : 129786

01144430293
ساری خ قارن-س شفا-واحد401

تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی