دکتر قاسم بیابانی

گفتار درمانی
ساری
شماره نظام پزشکی : گ-654

01133320983
ساری، خیابان قارن، نبش قارن 6، طبقه دوم، گفتار درمانی قاسم بیابانی