دکتر فیروزه درخشان پور

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
گرگان
شماره نظام پزشکی : 47159

01712243216
گرگان عدالت7 ساختمان پزشکان میرداماد ط5

مدارک تحصیلی فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی