دکتر فواد رحیمی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سنندج
شماره نظام پزشکی : 101067

08733283012
میدان آزادی - خیابان پاسداران - کوچه یغموری - ساختمان پزشکان پارس - طبقه اول