دکتر فریناز فرهبد

فلوشیپ طب مادر و جنین
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 95306

09104208673
خيابان محتشم كاشاني روبروي ام ار اي سپاهان كوچه نيلوفر ساختمان هفت اسمان واحد ١٠٢