دکتر فریبا بهمنی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 31965

08338239343
کرمانشاه ابتدای بلوار مصطفی امامی روبروی مجتمع غدیر برج مهستان طبقه اول واحد 3

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی