دکتر فروغ امیرآبادی

متخصص دندانپزشکی کودکان
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 62400

05433420952
زاهدان خ اخیام - ساختمان پزشکان مهر

تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی