دکتر فرهاد همتی

متخصص پزشکی ورزشی
ایلام
شماره نظام پزشکی : 66408

08433366816
ایلام-خیابان سعدی جنوبی_جنب موسسه اعتباری ملل_ساختمان عرش