دکتر فرناز حسینی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
ممسنی
شماره نظام پزشکی : 171636

  1. دکتر فرناز حسینی متخصص قلب و عروق دارای بورد تخصصی از مرکز قلب شهید رجایی دانشگاه ایران