دکتر فرشته حقیقت

متخصص روانپزشکی
خرم‌آباد
شماره نظام پزشکی : 114611

06633314972
خرم آباد، چهارراه فرهنگ، ساختمان پزشکان خورشید، طبقه 3